Uppfödare

 Här hittar du de uppfödare som är aktiva inom vår ras.

 

ARISTOCURL'S
Titti Eriksson
Rydbo Tornvägen 10
184 94 Åkersberga

Tel: 0707654065, 08 73 29 373

Email: aristocurls@hotmail.se
Hemsida: https://www.facebook.com/Aristocurls-kennel-Curly-Coated-Retriever-150309259007487/

CAMABAROS

Anna Siikavuopio
Skolgatan 16 B
981 31 Kiruna
Tel: 070 8211814

Veronica Siikavuopio
Steinholtzgatan 25
981 32 Kiruna
Tel:  070 6251249
Email: camabaros@hotmail.com
Hemsida: www.camabaros.com

HAYABUSA´S
Mara Olsson
Spjutv. 22
744 95 Vittinge

Epost. maria.olsson@hayabusas.se

Tel. 070-5457421
Hemsida: http://www.hayabusas.se/

HEARTWAY'S

Marianne Hemberg
Tennisvägen 7
28295 Tyringe
 
 

IN I VASSEN
Bosebyn Nygärdet
67198 Gunnarskog

Maria Wide Hultgren
maria@inivassen.se
070-657 68 08

Thomas Hultgren
thomas@inivassen.se
070-535 56 10 

JANING’S 

Jane Edvinsson
Tallstigen 3
667 33 Forshaga

Tel: 054 – 87 16 15
Email: janeedvinsson@hotmail.com

LISAS HUNDAR'S
Elisabeth Petersson
Lövås Gär 1
67197 Glava

15bibbi@gmail.com
070-564 01 75

MAGRISS

Marita Jönsson
Aspgatan 21
26051 Ekeby

retriever@magriss.se
073-388 46 39

MÖRKEHÄLL
Annika Gustafsson
Lännavägen 364
761 93 Norrtälje
Tel.073 18 17 295
E-post: annika.morkehall@gmail.com
Hemsida: www.morkehall.se 

 SVANSVIFTARNAS

Susanne Böhn
Vikene Vikarnäset 1
67399 Skillingsfors


Mobil: 0730 59 24 11
Email: susanne.bohn@telia.com

Facebooksida: https://www.facebook.com/groups/173811913101327/

UVED'S
Gunilla Karlström
Lundagårdsgatan 20A
667 34 Forshaga

Tel: 054-87 16 78
Mobil: 070 71 33 228
Email: uvedskennel@gmail.com
Hemsida: user.tninet.se/~qym447i/uveds.htm


Von Asterfels

Hannah Benath
Böle 145
84493 Bispgården

Tel: 073 - 94 10 250
Email: von.asterfels@gmail.com
Hemsida: asterfels.wordpress.com
Instagram: von asterfels

Klubbens mål

Curly Coated Retriever klubbens mål är att främja ett avelsarbete för att föda upp såväl friska, arbetande som exteriört korrekta Curly Coated Retrievers.

Den avelsansvariges huvudsakliga uppgift är att ge service till våra uppfödare och att verka för sundhet och god utveckling av rasen men bör inte rekommendera enskilda hanhundar.

En målsättning för avelsrådets arbete är att samla in så mycket information som möjligt om olika hanhundar både i Sverige och i utlandet.Vi hjälper gärna till med kontakter utomlands! Du hanhundsägare som har en hanhund som uppfyller kraven för valpförmedling och som du anser skulle kunna vara en tillgång i aveln anmäl din hane till någon i avelsgruppen.

För att vi skall kunna ge så god service som möjligt är är vi tacksamma om du uppfödare/hundägare meddelar avelsrådet när några problem uppstår, t.ex. epilepsi, hudproblem, hjärtfel, temperamentsproblem mm.

Tänk på att ingen kombination är bättre eller sämre än den andra, men det är viktigt att Du, både som tik- eller hanhundsägare, själv är övertygad om att den planerade kombinationen kommer att resultera i en kull curlyvalpar som gynnar rasens utveckling!

Curly Coated Retrievern och hälsan

Liksom de flesta retrieverraser finns det vissa problem även hos curly med ärftliga sjukdomar: bland annat höftledsdysplasi och epilepsi. HD frekvensen ligger ungefär på samma nivå som bl.a. labrador och golden, men pga att rasen är så numerärt liten (få individer) blir procenttalen mycket skiftande från år till år. Detta gör att det är vanskligt att ge en exakt siffra.

Epilepsi förekommer och har tidigare varit ett problem inom rasen. Numera inträffar något eller några fall om året.

Rasen ingår i Svenska Kennelklubbens hälsoprogram nä det gäller höftledsröntgen. Det innebär att man inte får registrera sina valpar om inte föräldradjuren har känd höftledstatus.

Dr Milan Hess, USA har varit vänlig och gjort en sammanfattning av det föredrag om GSD hos Curly som hon höll på Seminariedagen i Mölle.

Vill Du har mer info så besök deras hemsida:

http://www.flairfor.com/glycogenstoragediseaseIIIa.html

 

DNA-tester

I dagsläget finns möjlighet att DNA-testa för två sjukdomar som kan drabba rasen:

EIC (exercise induced collapse) är en neurologisk sjukdom där överföringen av impulser mellan nerver och muskulatur inte fungerar som den ska. Symptomen visar sig vanligen mellan 7 månader och 2 års ålder, då hunden efter 5-15 minuters hård ansträngning blir vinglig, ”tappar” bakdelen och till slut ramlar omkull. Tidare länk fungerade inte längre, men du kan läsa mer på http://www.flairfor.com/exerciseinducedcollapse.html 

GSDIIIa
Glycogen storage disease type IIIa is an autosomal recessive metabolic disorder and inborn error of metabolism, that is characterized by a deficiency in glycogen debranching enzymes. Affected dogs show less symptoms in early life, but older animals suffer from lethargy and episodic hypoglycemia with collapse.(ref http://www.laboklin.de/index.php?link=labogen/pages/html/en/geneticdiseases/dog/dog_gsdiiia.htm )

Mer information samt databaser på testade curly coated retrievers

http://www.flairfor.com/glycogenstoragediseaseIIIa.html


Förutom att skicka testerna till USA finns idag också möjlighet att testa på Laboklin i Tyskland
http://www.laboklin.de/index.php?link=en/News/main.html&lang=en

Kontaktperson i avelsfrågor

Kristina Hermansson

076-138 94 36

krillestina1@gmail.com