Registreringsstatistik 2004 - 2012

All information på denna sidan är hämtad från SKK's Avelsdata den 16 mars 2013.

 

 
  Antal reg/år    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012 
Tikar (varav importer)      17    ( 3)     49    ( 1)     27       42    ( 1)     20       17    ( 3)     38    ( 1)     17    ( 2)     18    ( 1) 
Hanar (varav importer)      19    ( 1)     50    ( 3)     43    ( 3)     42       20    ( 1)     18    ( 2)     26    ( 1)     9    ( 2)     27    ( 1) 
Totalt      36    ( 4)     99    ( 4)     70    ( 3)     84    ( 1)     40    ( 1)     35    ( 5)     64    ( 2)     26    ( 4)     45    ( 2) 


Importer kan visas fr.o.m. 2004

 

Djur använda i avel

 

 

   1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  Totalt
Kullar  4 4 9 8 5 4 7 6 6 7 11 10 11 8 8 11 11 15 5 5 8 4 7 174
Tikar  4 4 8 7 5 4 6 6 6 7 11 10 10 8 8 11 11 15 5 5 8 4 7 90
Hanar  3 4 7 6 4 4 7 5 6 6 10 8 11 8 7 11 10 11 5 4 8 4 7 97


Antal olika tikar resp. hanar använda i avel ett visst år. (År = födelsedatum för kull)
D.v.s. Hur många tikar resp. hanar användes i avel till kullar födda år xxxx.

 

Kullstorlekar

 

 

    1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012 
Kullstorlek genomsnitt      6,5     5,0     6,8     6,5     7,0     8,0     7,0     7,3     6,8     4,9     5,5     5,3     6,2     8,3     5,0     7,9     6,1     6,5     5,2     5,8     7,8     5,5     6,1 
Antal kullar      4     4     9     8     5     4     7     6     6     7     11     10     11     8     8     11     11     15     5     5     8     4     7 


(År = födelseår)

 

Inavelstrend

 


    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013 
Inavelsgrad     1,1 %   1,5 %   1,6 %   1,6 %   0,4 %   1,2 %   1,7 %   2,6 %   0,7 %   -
Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.