Nyheter

Årsmöte 2019

Ett antal medlemmar och styrelse-
medlemmar träffades lördagen den 16e mars på Stora Strand, Dalsland där årets årsmöte hölls.
Årsmötet flöt på med de sedvanliga förhandlingarna och efterföljdes av prisutdelning.
Efter prisutdelningen bjöds det på fika och tillhörande hunddiskussioner. Då den planerade MH föreläsningen hastigt blev inställd, passade mötesdeltagarna på att träna på eftermiddgen.

Under helgen hölls även påbörjande diskussioner inför arbetet att ta fram underlag till vår kommande RAS (Rasspecifik avelsstrategi).

Mer info om årsmötet i vår medlemstidning Lockropet.

Årets Curly 2018:
Mörkehäll Engla

Prestationsmästare 2018:
Lydnad; Mörkehäll Engla
Rallylydnad; Arrissa
Nose Work; Mörkehäll Engla
Agility; Hayausas Pure Pleasure