Facebook-sida för medlemmar

MANUSSTOPP LOCKROPET
Material skickas till lockropet@gmail.com

v. 10
v. 23
v. 35
v. 46

 

OBS! Årets rasspecial med officiell utställning kommer att ställas in. Detta på grund av det rådande coronaviruset. Vår domare Kati Heiskanen är förhindrad att resa just nu. Den finska kennelklubben har ställt in alla sina evenemang tom den sista maj. De är inte heller tillåtet för dem att döma utomlands. Att hitta en ny domare med så kort varsel är inte genomförbart.

 

Vi beklagar detta!

 

Hälsoenkät

Klubben och avelsansvarig har tagit fram en hälsoenkät för Curly Coated Retriever. Bidra gärna genom att svara på enkäten nedan:

Enkät för Curlyägare!

Nu kan du som curlyägare vara med att påverka klubbens aktiviteter och arbete. Svenska curly coated retrieverklubbens styrelse ber dig som med-
lem i klubben eller 
curlyägare men icke medlem att bidra till framtida ut-
veckling genom att svara på frågorna i länken! 
Berätta för oss vad ni tycker är bra med klubben och vad som kan förbättras.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRe8Ik
NPIhG9_p5HbEhPQoQDVlYa04fdmZxiQbmGM-pFZY2Q/viewform

Var med att stötta vår klubb!
Köp gärna en lott via länken, överskottet går till Curlyklubben

 

KOMMANDE AKTIVITETER

  • Jaktkurs för Anna Londré 28-29 juni 2020
  • Vilthelg Ånnaboda 8-9 augusti 2020
  • Inoff Uts. September
  • KM 4-6/9-2020, Sämsholm 

Noseworktävlingar

  • 18 april TEM NW1 Behållare
  • 9 maj TSM NW1
  • 13 juni TSM NW1
  • 18 juli TSM NW1
  • 10 oktober TSM NW2

 

logg

 

SENASTE UPPDATERINGARNA

Choose language