OBS! Årets rasspecial med officiell utställning kommer att ställas in. Detta på grund av det rådande coronaviruset. Vår domare Kati Heiskanen är förhindrad att resa just nu. Den finska kennelklubben har ställt in alla sina evenemang tom den sista maj. De är inte heller tillåtet för dem att döma utomlands. Att hitta en ny domare med så kort varsel är inte genomförbart.

 

Vi beklagar detta!

 


 

Working testet 2 maj 2020 inställt!

Facebook-sida för medlemmar
https://www.facebook.com/groups/531720284216125/


Hälsoenkät:

Klubben och avelsansvarig har tagit fram en hälsoenkät
för Curly Coated Retriever. Bidra gärna genom att svara
på enkäten nedan:

 
 

 Enkät för Curlyägare!

Nu kan du som curlyägare vara med att påverka klubbens 
aktiviteter och arbete. Svenska curly coated retriever-
klubbens styrelse ber dig som medlem i klubben eller 
curlyägare men icke medlem att bidra till framtida ut-
veckling genom att svara på frågorna i länken! 
Berätta för oss vad ni tycker är bra med klubben och vad 
som kan förbättras. 

Enkäten ligger kvar till februari och redovisas på årsmötet i mars.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRe8Ik
NPIhG9_p5HbEhPQoQDVlYa04fdmZxiQbmGM-pFZY2Q/viewform

PM Curly Coated retrieverklubben
Officiell Nose Work tävling TEM Fordon

28 mars 2020

Klicka HÄR för PM

 

MANUSSTOPP LOCKROPET
Material skickas till lockropet@gmail.com

v. 10
v. 23
v. 35
v. 46

 

KOMMANDE AKTIVITETER

  • Jaktkurs för Anna Londré 28-29 juni 2020
  • Vilthelg Ånnaboda 8-9 augusti 2020
  • Inoff Uts. September
  • KM 4-6/9-2020, Sämsholm 

 

Noseworktävlingar

  • 18 april TEM NW1 Behållare
  • 9 maj TSM NW1
  • 13 juni TSM NW1
  • 18 juli TSM NW1
  • 10 oktober TSM NW2
   

 

logg

 

SENASTE UPPDATERINGARNA

Choose language